Astrologisch nieuwjaar 20 maart 2020, begin van de Lente.

In tijden van grote onzekerheid komt het aan op onze innerlijke kracht en stabiliteit.
Angsten kunnen ons in de greep houden en zorgen voor onrust en onzekerheid.
Daar is natuurlijk alle reden toe, het verdriet om de vele mensen die overleden zijn en de velen die besmet zijn of dit nog worden.
We voelen ons machteloos en we kunnen weinig tot niets doen t.a.v. het coronavirus. Ja we kunnen anderen helpen, naar elkaar omzien en onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

Ander perspectief
Toch wil ik ook vanuit een ander perspectief kijken naar wat er nu gebeurd in de wereld.
In de astrologie werd al gezegd dat 2020 het jaar zou worden van verandering en vernieuwing.
De veranderingen zijn op dit moment extreem en duidelijk, de vernieuwing zal ontstaan uit deze chaos, in welke vorm en hoedanigheid weten we nog niet.
Wat is nu de boodschap van de kosmos? We zitten in een overgangstijd, oude systemen werken niet meer. De opmaat is gegeven in 2008 met de start van de bankencrisis. Op veel gebieden zijn zaken aan het licht gekomen, waarin misbruik is gemaakt. Waarin mensen onheus behandeld zijn, vals beschuldigd of zaken verhuld werden door instanties. Al deze zaken moesten en moeten naar boven komen.
Schoon schip maken, opruimen, ook in het eigen leven, wat wil je bewaren en wat kan weg.
Het versoberen van ons leven, kijken naar de essentie, waar gaat het nu echt over.
Nu worden we geconfronteerd met onszelf. Belangrijk dat we kijken naar wat er in onszelf leeft. Natuurlijk ook met het oog op de ander, maar vooral kijken onder de oppervlakte en wat daar zich afspeelt en leeft.

Kluizenaars
We zijn allen terecht gekomen in een soort kluizenaarsbestaan. Dit betekent dat we ons terug trekken op onszelf. Dat we zoeken naar wijsheid en inzicht. Dat we deze introverte fase benutten om tot rust te komen en tot jezelf. Heb je tijd om de dingen te doen waar je anders niet aan toe komt.

Het is waar dat we leven met een verandering van tijdperk. Het oude komt niet terug, het nieuwe is er nog niet en dat maakt dat we zoekende zijn, onzeker of angstig wat er komt.
Het is belangrijk dat we zien dat dit een overgangsperiode is die ook weer voorbijgaat, maar niet zonder slag of stoot. Het gaat om bewustwording. Zijn we niet teveel doorgeslagen naar een kant. Willen we eigenlijk wel op oude voet doorgaan of hebben we behoefte aan verandering en vernieuwing. Kunnen we vertrouwen hebben?

Astrologisch nieuwjaar 2020
Vandaag 20 maart 2020 is het astrologische nieuwjaar begonnen en daarmee op het noordelijk halfrond de lente.
De horoscoop van dit astrologisch nieuwjaar geeft aan dat er overgave wordt gevraagd aan de hele situatie, dat we onze verantwoording moeten nemen en dat er ook lessen te leren zijn, zowel in het persoonlijk leven, maar ook wereldwijd. Zijn we bereid nieuwe wegen in te slaan? Het is nodig dat we een nieuwe structuur vinden die beter bij ons past, dit kan in je werk zijn, thuis, in contact met anderen. Meer kanten van onszelf vormgeven die niet aan bod zijn geweest. Het kan ook een geloofscrisis geven, waar geloven we in, hebben we vertrouwen of niet. Voordat we de vernieuwing kunnen inbrengen en ervaren is het nodig dat we opruimen in de breedste zin van het woord. We kunnen dit praktisch doen, door je huis op te ruimen, te klussen of iets voor een ander doen.

en, waar ook te wereld en dat status afkomst niet belangrijk zijn. In die zin zien we dat we contact kunnen  maken met heel verschillende mensen en dat dit verrijkend is. Er is dit jaar grote behoefte aan zekerheid en veiligheid, maar de financiële veranderingen kunnen onrust geven. Dit daagt ons uit om inventief te zijn en onze vindingrijkheid te gebruiken om geld te verdienen.
De komende tijd zal er nog veel onduidelijk zijn, leren leven met deze onzekerheid is zeker een uitdaging. Meditatie is goed om dagelijks te beoefenen. We stemmen dan af op een ander level dan de angst en onzekerheid die we in onszelf en in de wereld ervaren.

Vanuit een ander perspectief kijken.
Volgende week vanaf 22 maart gaat Saturnus naar Waterman, vanaf dec. 2017 heeft Saturnus in eigen teken Steenbok gestaan meer dan 2 jaar. Wat hebben we geleerd de afgelopen 2 jaar, welke veranderingen hebben er plaatsgevonden. Astrologie vertolkt de cycli in het leven en met name Saturnus is de vormgever in het leven. Wat teveel is wordt gesnoeid wat te weinig is wordt tot bloei gebracht. We zullen nog wel een tijdje doorgaan met het kluizenaarsleven. Er wordt flexibiliteit gevraagd, meegaan in de beweging.

Ook al moeten we afstand houden van elkaar is er een mate van eenzaamheid, toch zijn we met elkaar verbonden en kunnen we licht naar de wereld sturen en aan alle mensen die het zo nodig hebben en natuurlijk ook voor jezelf.

Karin Kuijper

Astroloog.

Start typing and press Enter to search