Zon in Steenbok

Winter zonnewende

Op 21 dec gaat de zon naar het aarde teken Steenbok. Precies deze dag is er de winter zonnewende.
De zonnewende wordt al meer dan 5000 jaar gevierd bij veel volken over de wereld.
Het overwinnen van de duisternis door het licht. Astronomisch staat de Zon op het Noordelijk halfrond het verst verwijderd. Op 21 dec is het keerpunt,  geleidelijk aan komt de Zon weer richting evenaar en richting het noordelijk halfrond. De sjamanen zeggen dat in deze tijd hemel en aarde sterk met elkaar verbonden zijn, vanaf de zonnewende tot ongeveer 7 januari. Energetisch is het een belangrijke periode. Gebruik deze “heilige” tijd voor reflectie, inkeer, stilte en meditatie.
Steenboktijd vraagt om je doelen neer te zetten voor het nieuwe jaar, niet alleen goede voornemens maar ook intenties en wensen. Visualiseer je doelen en je wensen.

De Steenbok
De Steenbok in de natuur leeft hoog in de bergen en kijkt vanaf een afstand naar het leven en “het gedoe” daar beneden. Hierin is de oppositie met het tegenoverliggend teken goed zichtbaar. Waar de Kreeft zich fijn voelt aan het strand en in de gezamenlijkheid met anderen, heeft de Steenbok bergen nodig om te verzetten en wat afstand nodig om bij zichzelf te blijven. Toch is er ook een overeenkomst, voor beiden zijn familiebanden en tradities belangrijk. De wortels waar je vandaan komt, in welke familie ben je opgegroeid en welke “voeding” of “emotionele ondervoeding” heb je mee te maken gehad, maken hoe je geworteld bent in jezelf.
Het teken Steenbok is traditioneel en gehecht aan bepaalde structuren. Steenbok is ambitieus, perfectionistisch en heeft een sterke overlevingsdrang. Familieverbanden zijn vaak belangrijk.
Steenbokken hebben vaak een natuurlijke autoriteit die ze ook uitstralen.  Belangrijk is dat Steenbokken het kind in zichzelf voeden, door eens gek te doen of te spelen, creatieve zelfexpressie.
Niet teveel moeten, maar ook tijd maken voor vrijheid, ruimte en plezier maken. Het is voor de ontwikkeling van Steenbokken van belang dat ze de zachte kant in zichzelf ontwikkelen en laten zien.
Ook de spirituele kant ruimte geven in het leven en niet alleen gericht zijn op feiten en praktische
zaken. Een vroeger beeld van Steenbok is dat deze een vissenstaart heeft, dit betekent dat hij verbinding heeft met water en het vissen element, de meer aanvoelende en spirituele kant van het leven.
Vooral voor Steenbokken is dit een transformerende tijd. Zowel Pluto als Saturnus staan langere tijd in dit teken.
Pluto als heerser van de onderwereld brengt veel zaken naar boven die verborgen waren of zijn. Dit kan zich collectief voordoen maar ook op persoonlijk vlak kunnen verborgen aspecten voelbaar worden, dit kunnen talenten zijn of krachten die we niet bewust waren van onszelf, maar ook schaduwkanten die we liever niet onder ogen willen zien.
Veel mensen met een sterke steenbok kant, kunnen zich uitgedaagd voelen om vernieuwing aan te brengen in hun leven of in hun gedrag. Er kunnen ook zaken terug komen uit een ver verleden of een vorig leven. In India wordt het begrip dharma gezien in samenhang met Saturnus, hetgeen plichtsbetrachting betekent. Het symboliseert de reis van de ziel op weg naar de eenheid met de bron of het Goddelijke.  Waarin we uitgedaagd worden om onze verlangens en begeerten te matigen en oude schulden worden ingelost.

 

 

Veel goeroes hebben een sterke stand met Steenbok, ze hebben wijsheid verworven, hebben een bepaalde autoriteit en zijn in staat anderen te inspireren. Een goed leider in de samenleving kan dit ook realiseren. Niet vanuit een bepaalde  hiërarchie te inspireren maar op basis van gelijkwaardigheid en respect. Het is interessant om te bedenken dat Saturnus niet alleen bij Steenbok hoort maar ook van oudsher heerst over het teken Waterman. De oude hippie of hippe vlogger die met zijn oorspronkelijke denkbeelden de wereld wil inspireren en daarmee transformeren.

 

Saturnus
De planeet die bij Steenbok hoort is Saturnus, deze staat o.a. voor begrenzing , structuur, verantwoordelijkheid en vormgeven. Hij staat ook voor onze aardse tijd, letterlijk de klok, het aftellen naar de overgang van het nieuwe jaar is hier een mooi voorbeeld van, maar ook hoeveel tijd we hier op aarde mogen leven. Saturnus staat ook voor de eindigheid en de dood. Dit kan zowel letterlijk als in symbolisch opzicht. Een fase in het leven, je werk, vriendschap of relaties kunnen beëindigd worden, zodat er ruimte komt voor een nieuwe fase of verandering. Saturnus laat ons voelen waar onze angsten liggen en waar  drempels liggen die we moeten nemen in het leven om verder te groeien en niet verstarren of  “bevriezen”.
Saturnus staat de komende 2 jaar nog in eigen teken. Dit betekent dat we geconfronteerd worden met hoe we omgaan met onze verantwoordelijkheden, nemen we te weinig verantwoording voor onszelf of teveel voor de ander, zodat we onszelf vergeten? Hoe gaan we om met onze grenzen, zijn deze helder of gaan we over onze eigen grenzen. Laten we ideeën tot ontwikkeling en bloei komen of zien ze niet het levenslicht door angsten of onzekerheid.
Als we leren onze innerlijke drempels te overwinnen, ondanks angst en twijfel dan verwerven we zelfvertrouwen en durf en wordt Saturnus onze steun in de rug.
Een planeet vertegenwoordigd veel aspecten in het dagelijks leven, een daarvan is het vaderbeeld.
Saturnus in de horoscoop geeft een beeld van hoe wij onze vader hebben ervaren en welke invloed hij heeft of heeft gehad op je ontwikkeling. Welke boodschappen uit het verleden klinken nog steeds door in je leven.
Saturnus in het teken Steenbok  geeft ons volop de gelegenheid om boven genoemde thema’s
de komende 2 jaar voor onszelf te onderzoeken.

Wens jullie allen contact met stilte, inkeer, bewust van het innerlijk licht dat je bent.

Warme en liefdevolle  dagen gewenst.

 

Start typing and press Enter to search