Zon naar het teken Leeuw

Op 22 juli gaat de Zon naar het teken Leeuw.
Leeuw is een vuurteken. Leeuw is een dynamisch teken, dat op zoek is naar zelfexpressie op een creatieve wijze. Het zijn krachtige persoonlijkheden en van nature bezitten ze leiderschapskwaliteiten. Ze hebben grote ambities en willen graag de top bereiken. Toch hebben Leeuwen ook behoefte aan rust en lekker languit op de bank liggen. Ze zijn loyaal en royaal en verwachten dit ook van de ander. Een Leeuw leeft vanuit een bepaalde waardigheid. Al ze onheus of niet respectvol behandeld worden kunnen ze fel uithalen. Indien een leeuw zich onzeker voelt kan deze zich terug trekken in zichzelf. Ze hebben tijd nodig om indrukken te verwerken en zijn dan meer naar binnen gekeerd. Maar meestal zijn ze enthousiast, levendig en warmhartig.

Zomer
Op het noordelijk halfrond is het zomer als de Zon in het teken Leeuw staat, een goede tijd voor vakantie, spelen, zonnen en even niets. We laden de accu weer op, zodat we met de Zon in Maagd weer aan het werk gaan. De Zon behoort bij het teken Leeuw. Ongeacht in welk teken je zon staat gaat het om zelfexpressie en jezelf mogen en durven zijn. Dit is iets wat we kunnen leren van Leeuwen die vol zelfvertrouwen het leven aangaan en steeds opnieuw creëren en achterlaten kunnen laten wat ze ontgroeid zijn of niet meer bij hun leven past. Dus genieten van de Zon die dit jaar zo overvloedig schijnt. Ga komende maand meer spelen en stel jezelf de vraag wat je innerlijk kind zou willen doen en geef hier expressie aan.

Kosmische bewegingen.
Er zijn momenteel veel planeten die Retrograde lopen, dit betekent dat ze vanuit de aarde gezien ogenschijnlijk terug lopen. Een retrograde periode vraagt meer inkeer en een naar binnen gerichte energie. Iedere planeet loopt jaarlijks retrograde behalve Zon en Maan.

Mercurius retrograde
Mercurius de planeet van o.a. alle vormen van communicatie, computers, korte reizen, verkeer gaat op 26 juli retrograde lopen tot 19 aug. Als je in deze tijd contracten afsluit, laat er nog eens goed naar kijken, soms zie je iets over het hoofd dat consequenties heeft. Ook kan er meer oponthoud zijn op wegen, met treinen of vliegtuigen. Dit is in deze periode meer dan anders. Toch kan juist in een retrograde periode een lang gekoesterde wens in vervulling gaan.

Meer retrograde
Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto lopen in deze tijd allen retrograde.  Welke invloed dit heeft lees je onderstaand.

Mars
Dit jaar is het opmerkelijk dat Mars met tussenpozen gedurende 5 maanden in het teken Waterman staat. Meestal staat Mars maar 1 ½  maand in een teken. Mars staat o.a. voor assertiviteit, voor jezelf opkomen, actie gericht, doelen neerzetten, strijdbaar etc.
In het teken waterman beweegt Mars vanuit de mentale kant, hij kan ons in deze tijd bewuster maken wat er allemaal speelt in het collectief. Protesten tegen onmenselijke behandelingen, tegen vuurwapens (in Amerika). In Europa de harde of zachte Brexit, het zichtbaar worden of de gezamenlijkheid van de Europese landen wel echt is.
Waterman is een lucht teken, dus veel wordt beredeneerd en vooral mentaal benadert, wat we als evenwicht nodig hebben is compassie en meegevoel vanuit het waterelement.

Saturnus
Met Saturnus betekent de retrograde periode dat we naar binnen kijken om te zien waar we verantwoordelijk voor zijn en of we deze verantwoordelijkheid ook nemen. Of nemen we teveel verantwoordelijkheid op ons ten aanzien van werk, de ander.
Saturnus heeft ook met tijd te maken, hoe verdelen we onze tijd tussen werk, privé en maken we ruimte voor onze eigen tijd. Een goede tijd om hierover na te denken, begin september gaat Saturnus weer direct lopen en gaan we met hernieuwde inzichten weer aan de slag. Uranus, Neptunus en Pluto retrograde komen een volgende keer aan bod.

Fijne zomer en vakantie
Allen een heel mooie zomer en een ontspannende vakantie gewenst.

Start typing and press Enter to search